AndroidAPS closed loop (AID)

Wat is een AID (Automatische insuline dosering) ?

In de afgelopen jaren heeft de technologie bij het gebruik van diabetes hulpmiddelen een enorme vlucht genomen. Dit heeft gezorgd dat steeds meer mensen met diabetes een samenwerking willen tussen hun CGM en pomp.

Door deze samenwerking ontstaat een Automatisch Insuline Dosering systeem ( AID). Wat goed is om te weten dat een AID feitelijk bestaat uit drie onderdelen namelijk de pomp, een controlesysteem (het algoritme) en een sensor.

Op basis van glucose sensor gegevens doet het controlesysteem op de achtergrond al het werk en neemt het een besluit of de basale insulineafgifte moet worden aangepast of zelfs stopgezet, dan wel of een automatische correctiebolus moet worden afgegeven.

Bij de huidige AID systemen moet je als gebruiker nog wel een aantal handelingen zelf invoeren. zoals bijvoorbeeld je maatlijden invoeren, daarom worden deze systemen hybride closed loop-systemen genoemd.

Veel fabrikanten van insulinepompen hebben besloten het algoritme in hun pomp te bouwen. De fabrikant van de Dana-i insulinepomp denkt hier echter anders over. Zij laten de keus voor het controlesysteem liever over aan de gebruiker. Hierdoor ben je als gebruiker flexibeler en kan je kiezen voor het algoritme dat het beste bij je past.

Voorbeeld personaliseren: Bij elk algoritme moet de gebruiker een streefwaarde invoeren. Wil je als gebruiker bijvoorbeeld een streefwaarde van 5,0 mmol, dan zijn veel ingebouwde algoritmes daar niet toe in staat.

Wat is een DoItYourSelf (DIY) Hybrid Closed loop systeem?

De eerste mensen die kozen voor deze flexibiliteit waren de zogenoemde ‘loopers’, tegenwoordig beter bekend onder de naam DoItYourSelf (DIY) , zij gebruiken sensoren, pompen en software, in allerlei combinaties. Nadeel is dat die combinaties en software (nog) niet officieel zijn goedgekeurd volgens de strenge regels en procedures die gelden voor medische hulpmiddelen. Feit is wel dat deze groep mensen een geweldige versnelling hebben veroorzaakt in de ontwikkeling van systemen die wel een officiële goedkeuring hebben. Mede doordat zij in de praktijk hebben bewezen dat hun systemen leidt tot betere resultaten. In do-it-youself gedeelte op deze website vindt u meer informatie.

Commercieele Hybride Closed loop systemen voor insulinepomp therapie

Inmiddels zijn er ook een aantal goedgekeurde controlesystemen op de markt, voorbeelden hiervan is Cam APS X en Diabeloop en het is waarschijnlijk dat er meerdere zullen volgen, zoals Tidepool die nog door de FDA moet worden goedgekeurd.

In combinatie met een sensor kan het Cam APS FX algoritme de Dana-i insulinepomp aansturen, waardoor er een hybride closed loop systeem ontstaat. In de toekomst kan de Dana-i insulinepomp ook gekoppeld worden met Diabeloop.

There are no products here

Search what you are looking for