De interesse voor open-source closed loop systemen neemt toe als alternatief voor commerciële Closed loop systemen, onder ander door een toenemend aantal studies die bewijzen dat open-source systemen veilig zijn en niet slechter presteren dan de commerciële systemen.

Als zorgverlener is het soms moeilijk de vragen omtrent Open-source Closed loop systemen van patiënten die al gebruik maken van dit systeem of het systeem willen gaan gebruiken te beantwoorden.

Om u als zorgverlener daarin te ondersteunen heeft Dr. Inge van Boxelaer (Endocrinoloog in Gent) de Android APS Academy, een cursus die ervoor zorgt dat zorgverleners met vertrouwen patiënten kunnen informeren en gebruikers van Android APS beter kunnen begeleiden met hun diabetes management.

De Android APS Academy is ingedeeld in 6 lessen en duurt ongeveer 2 uur.

 • Inleiding
 • Algoritme AAPS
 • AndroidAPS bouwen
 • Werken met AAPS
 • Rapporten
 • Tips & Tricks

Bent u geïnteresseerd in de gehele cursus? Klik op de onderstaande link.

Android APS academy

Onderstaande informatie is een samenvatting die is gebaseerd op de Android APS Academy

Wat zijn de voordelen van open-source closed loop systemen?

 • Gratis beschikbaar voor iedereen.
 • Android APS kan worden gebruikt met diverse pompen en verschillende sensoren.
 • Snelle integratie al er nieuwe sensoren en/of pompen op de markt komen.
 • Discreet, bestuurbaar vanaf een Android smartphone en/of smartwatch.
 • Elke streefwaarde mogelijk.
 • Geen koolhydraten tellen doorgebruik van SuperMicro Bolussen (SBM) en Unannounced Meal Option (UAM).
 • Houdt rekening met farmacokinetiek van verschillende insulinevormen.
 • Proactieve aanpassen op persoonlijk leven, bv bij avond-en nachtdiensten, of sport en andere activiteiten.
 • Dynamische insuline gevoeligheidsfactor (ISF), elke 8 en 24 uur.

Is het bouwen van Android APS moeilijk?

 • Nee, je hebt geen specifieke technische kennis nodig.
 • De handleiding en documentatie is online beschikbaar.
 • Grote community op Facebook voor hulp.
 • Mentor programma.
 • Veel diabeteskennis is vereist en vooral motivatie om dit te starten.

Is Android APS legaal en veilig ?

 • Ja, elke patiënt heeft recht op autonomie.
 • Geen FDA en CE goedkeuring, dus eind verantwoordelijkheid ligt bij patiënt.
 • Recente studies tonen aan dat open-source AID veilig gebruikt kunnen worden.*
 • Internationale consensusstatement**, waarin wordt gesteld dat mensen met diabetes een geïnformeerde beslissing moeten kunnen nemen, die is gebaseerd op zorg ethisch handelen ( respect voor autonomie, rechtvaardigheid, weldoen), zolang je geen lokale regels overtreedt.

In Nederland is er het NDF standpunt: Als zorgverlener niet actief aanraden, wel open houding aannemen. Reactief handelen.

NDF standpunt

**Braune, K., Lal, R. A., Petruželková, L., Scheiner, G., Winterdijk, P., Schmidt, S., ... & Group, O. L. A. (2022). Open-source automated insulin delivery: international consensus statement and practical guidance for health-care professionals. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 10(1), 58-74. 

Literatuurlijst over open-source closed loop systemen

Asarani, N. A. M., Reynolds, A. N., Elbalshy, M., Burnside, M., de Bock, M., Lewis, D. M., & Wheeler, B. J. (2021). Efficacy, safety, and user experience of DIY or open-source artificial pancreas systems: a systematic review. Acta Diabetologica, 58(5), 539-547; Gawrecki A, Zozulinska-Ziolkiewicz D, Michalak MA, Adamska A, Michalak M, Frackowiak U, et al. (2021), Safety and glycemic outcomes of do-it-yourself AndroidAPS hybrid closed-loop system in adults with type 1 diabetes. PLoS ONE 16(4)

Burnside, Lewis, Crocket et al. (2022)- RCT onder 95 deelnemers: TIR verhoogd met 10% in AID groep t.o.v. 3% daling in controlegroep (P<0.001);

Lum, Baily, Lomen et al. (2021) – prospectieve observationele studie onder 558 deelnemers: TIR verhoogd van 67% naar 73% na start AID gebruik (P <0.001), daling ernstige hypoglykemieen van 187 per 100 persoonsjaren naar 18.

Braune, O’Donnell, Cleal et al. (2019)- vragenlijstonderzoek onder 209 ouders van kinderen die open AID gebruiken: TIR verhoogd van 64.2% naar 80.7% (P<0.001);

Patel, Crabtee, Taylor et al. (2022)- vergelijking open AID met FSL vs alleen FSL+ CSII: 10 mmol/mol HbA1c daling (P< 0.001) t.o.v. 3 mmol/mol HbA1c daling in FSL+CSII

Wong, Hood en Haans (2022): significant betere slaap en significante vermindering diabetes disstress onder 239 volwassenen, 115 kinderen en 243 ouders 6 mnd na starten open-source AID;

Share this post